o násobor činnostireferencekudy k námkontakt

 

Předmět naší činnosti:

Projektové dokumentace    projektové studie    výkon autorského a technického dozoru   inženýrská činnost    propočty a rozpočty stavebních prací    expertní a poradenská činnost

 

Naše projektová a inženýrská kancelář byla založena v roce 1991 nejdříve jako fyzická osoba PRO-CONSULT a od roku 2002 působí na trhu jako právnická osoba PRO-CONSULT s.r.o. Ve firmě je zaměstnáno celkem 6 kmenových zaměstnanců z nichž dva mají autorizaci v oboru dopravní stavby.

Společnost se zabývá projektováním veškeré technické infrastruktury (převážně komunikace, kanalizace, vodovod a plynovod) včetně veškeré inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných průzkumů a rozborů.

Organizace zavedla a udržuje systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 "Projektová a inženýrská činnost v oboru pozemních komunikací a inženýrských sítí". Kromě výše uvedených profesí organizace zajišťuje veškeré práce spojené se zajištěním zakázek - geodetické práce, projekty elektro, hlukové a exhalační studie, rozpočtové práce apod. Organizace je plně vybavena počítačovou technikou včetně nejnovějšího softwaru (AutoCad 2012, MicroStation V8, Microsoft Office, InRoads V8, další doplňující programy).

Organizace je pojištěna u České pojišťovny a.s. v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu činnosti do výše 10.000.000,- Kč.

<

 PRO-CONSULT s.r.o.
Jankovcova 1055/13
170 00, Praha 7
tel.:
  266 712 288
email:
  coufal@proconsult.cz
Společnost PRO-CONSULT s. r. o.
je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009
© 2014 PRO-CONSULT s.r.o.
připravil PIXMAN, s.r.o.