Předmětem práce je zpracování:

  • Projektových studií
  • Projektové dokumentace stávajících stavů
  • Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
  • Projektové dokumentace pro stavební povolení
  • Projektové dokumentace pro realizaci staveb
  • Projektové dokumentace skutečného provedení stavby
  • Výkon autorského a technického dozoru
  • Výkon inženýrské činnosti
  • Propočty a rozpočty stavebních prací
  • Expertní a poradenská činnost

Veškerou projektovou dokumentaci zpracováváme na PC v programech AUTOCAD 2012,
MICROSTATION V8, INROADS V8, PODÉLNÉ PROFILY-VODOVODY,KANALIZACE, PROTECH, MS OFFICE.

 


 PRO-CONSULT s.r.o.
Jankovcova 1055/13
170 00, Praha 7
tel.:
  266 712 288
email:
  coufal@proconsult.cz
Společnost PRO-CONSULT s. r. o.
je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009
© 2014 PRO-CONSULT s.r.o.
připravil PIXMAN, s.r.o.