Referenční list

Některé vybrané zakázky prováděné organizací v letech 1995- 2004

Územně plánovací dokumentace:

•   Územní plán města Tetín
•   Územní plán zóny města České Budějovice – část doprava
•   Územní plán města Turnov – část doprava
•   Územní plán Květnice
•   Územní plán Sibřina
•   Územní plán zóny města Žebrák


Urbanistické studie:

•   Urbanistická studie Praha – Ďáblice - 1994, 2000
•   Urbanistická studie Praha – Podbaba – část doprava
•   Urbanistická studie Praha – Sladovny – část doprava
•   Urbanistická studie Turnov – část doprava
•   Urbanistická studie Kyje – část doprava
•   Studie dopravního řešení Vypich – část doprava
•   Studie dopravního řešení Jarov – část doprava
•   Studie Smíchovského nádraží – odstavy bus
•   Studie Autobusového nádraží Florenc – část doprava
•   Studie průmyslové zóny Radonice – část doprava
•   Rezidenční čtvrť Sladovny – dopravní řešení
•   Soubor bytových domů Podvinný mlýn – dopravní řešení
•   Bytové domy Dubeček – Lázeňka – dopravní řešení
•   Oblast „Zemanka“ Praha 4 – dopravní řešení
•   Chodníkový program Bělohorská – Praha 6


Komunikace:

•   OMI MHMP
•   Stavba č. 0133 TV Ďáblice etapa 0003 Komunikace centrum, Liběchovská
•   Stavba č. 0133 TV Ďáblice etapa 0003 Komunikace centrum, Prácheňská
•   Stavba č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0001 Brigádnická, komunikace Osinalická, Kučerové
•   Stavba č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0002 Komunikace
•   Stavba č.0092 TV Zličín, etapa 0003 Komunikace
•   Stavba č.0092 TV Zličín, etapa 0008 Komunikace
•   Stavba č.0106 TV Šeberov, etapa 0004 Komunikace K Šeberovu
•   Komunikace K Šeberovu, K Šeberáku
•   Kruhová křižovatka v křížení K Šeberovu, K Labeškám
•   Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0009 Komunikace I., etapa 0010
•   Komunikace II, etapa 0011 Komunikace III
•   Stavba č.3295 TV Horní Počernice etapa 0012 IS ostatní
•   Stavba č. 3295 TV Horní Počernice etapa 0011 Rekonstrukce komunikací v oblasti ul. Karla Tomáše vč. výst. kanal.
•   Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0006 Komunikace III, Rekonstrukce ulice Hudební
•   Stavba č. 0113 TV Lipence, rek. ul. Ke kravínu, K Průhonu, Českého červ. kříže, Na bambouzku, Jiříčkova, Hornolipenecká, Pod Jílovišťskou
•   TVB pro 110 bytů Praha – Ďáblice centrum
•   Stavba č. TV Štěrboholy, etapa 0003 Komunikace
•   Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0006 Komunikace
•   Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice , etapa 0006 Komunikace Vinice
•   Stavba č. 3111 TV Lysolaje celoplošná rekonstrukce komunikací
•   Stavba č. 3171 TV Štěrboholy – Pod areálem
•   Stavba č. 3127 TV Běchovice – Východní chodník podél ulice Mladých Běchovic
•   Stavba č. 3151 TV Dubeč – rekonstrukce ulice V křížkách, nám. U lípy svobody, Netluc
•   Stavba č. 0204 TV Nebušice – rekonstrukce ulic v
•   Stavba č. 3119 TV Čakovce - etapa 0006 Komunikace Miškovice
•   Stavba č. 3119 TV Čakovice – etapa 0012Třeboradice – celoplošná rekonstrukce komunikací
•   Stavba č, 3119 TV Čakovice
•   Stavba č. 3136 TV Satalice
•   Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice
•   Protipovodňová opatření – Rekonstrukce ulice Papírenské I. etapa
•   Protipovodňová opatření – Rekonstrukce ulice Papírenské II. etapa
•   PVS a.s.
•   TP 406 Ruzyně Dolní Liboc, II. etapa (B) P6
•   Obnova ulice Krušovické
•   Obnova ulic Rakovnická, Statenická, Lounská, Únětická, Sobínská
•   TSK hl. m. Prahy
•   Lokalizační studie parkovišť P R I. a II. etapa
•   Záchytné parkoviště P R Běchovice
•   Záchytné parkoviště P R Modřany
•   Obnova povrchů komunikace Pernerova
•   Akce č. 999560 Obnova povrchů komunikací a chodníků ulic Křižíkova, Thámova a Šaldova
•   Akce č. 9666030 ulice Na Maninách, rekonstrukce komunikace
•   BESIP – zpomalovací práh Národních hrdinů
•   Město Úvaly
•   Oprava komunikace Vrchlického
•   Rekonstrukce chodníků nám. Arnošta z Pardubic
•   Oprava chodníků ulice Husova a nám. Arnošta z Pardubic
•   Oprava vozovek ulice Horova, Hakenova, Vydrova, Fügnerova, Denisova
•   Rekonstrukce komunikací Kollárova, 28. října, Tyršova, Kožíškova a L
•   Studie řešení potřeb dopravy v klidu na nám. Arnošta z Pardubic
•   Studie parkování u zdravotního ústavu
•   Chodníky Pražská
•   MČ Ďáblice
•   Parkovací záliv Ďáblická
•   Prodloužení ulice Konětopské
•   Oprava křižovatky ulic Květnová – Ke kinu
•   Posun zastávky bus Na Štamberku
•   Pěší propojení ulice Na Terase
•   Chodník podél ulice Květnové
•   Parkoviště Hořínecká
•   Komunikace Na Pramenech
•   Okružní křižovatka ulice Šenovská – Kokořínská
•   Lokalita Na kopci – dopravní řešení
•   Studie propojení ulice Květnová - Ďáblická
•   Město Nové Strašecí
•   Rekonstrukce komunikace Družstevní
•   Rekonstrukce komunikace 28. října
•   Rekonstrukce komunikací ulice Lidická a 1. máje
•   Rekonstrukce nám.Komenského
•   Rekonstrukce ulice Jungmannova
•   Rekonstrukce ulice Hálkova
•   Rekonstrukce ulice Karlovarské
•   Rekonstrukce ulice Mšecké
•   MČ Čakovice
•   Dopravní řešení nám. 25.března
•   Severní chodník Cukrovarská
•   Obec Zápy
•   Rekonstrukce komunikace Pod kostelem
•   Rekonstrukce komunikací Pod Stráneckým schodištěm


Inženýrské sítě:

•   OMI MHMP
•   Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice , etapa 0005 Vinice – kanalizace
•   Stavba č. 0092 TV Zličín, etapa 0009 Do Zahrádek – vodovod, kanalizace
•   Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0005 IS ostatní
•   Stavba č. 9631 Rekonstrukce vodárny Podolí
•   Stavba č. 0165 MMB Ďáblice – TV přípojky inž. sítí
•   Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0003 Kanalizace Slivenec
•   Stavba č. 0100 TV Zbraslav – dešťová kanalizace ul.Zvonařská
•   Stavba č. 0088 TV Libuš – Splašková kanalizace a vodovod ul.Libušská
•   TSK hl.m.Prahy
•   Kabelový systém pro oblast Praha Holešovice–Letná 1. – 4. stavba
•   Pražská plynárenská a.s.
•   STL plynovod Nad elektrárnou,
•   STL plynovod Madridská – Estonská
•   Svazek obcí Krnsko, Jizerní Vtelno a Písková Lhota
•   Splašková kanalizace a ČOV obcí krsnko, Jizerní Vtelno a Písková Lhota
•   MČ Praha – Satalice
•   Zasíťování pozemků v lokalitě Radiovka
•   Svazek obcí Krnsko, Jizerní Vtelno, Písková Lhota
•   Splašková kanalizace a ČOV
•   Obec Květnice
•   Technická infrastruktura obce Květnice I. etapa - ČOV
•   Město Úvaly
•   Kanalizace nám. Svobody
•   Připojení pozemku č.p. 1766 na kanalizace a vodovodní řad
•   Úprava pozemku před regionální školou – odvodnění
•   Splašková kanalizace Horoušánky
•   Město Nové Strašecí
•   Technicko-ekonomická studie kanalizace
•   Dokončení kanalizace města I. a II. etapa
•   STL plynovody I. – III. etapa
•   Průmyslová zóna severozápad I. etapa – TVB
•   Výstavba RD lokalita Na spravedlnosti I. etapa - TVB
 PRO-CONSULT s.r.o.
Jankovcova 1055/13
170 00, Praha 7
tel.:
  266 712 288
email:
  coufal@proconsult.cz
Společnost PRO-CONSULT s. r. o.
je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009
© 2014 PRO-CONSULT s.r.o.
připravil PIXMAN, s.r.o.